Αρχική

   

 

Εδώ μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις ανακοινώσεις – προκηρύξεις – διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται στα πλαίσια προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. που υλοποιεί η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.


Κατ’ οίκον φροντίδα και μετανοσοκομειακή περίθαλψη για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τις οικογένειες τους
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ … στο κέντρο της πόλης
Στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας παρέχεται μία νέα δωρεάν υπηρεσία «Κατ’ οίκον φροντίδας και μετανοσοκομειακής περίθαλψης για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τις οικογένειες τους». Το πρόγραμμα υλοποιείται στo πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2012» και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
Το φυλλάδιο

Για επικοινωνία:
- τηλ. 210 8257112
- φαξ 210 8257113
- email:katoikon@pepsaee.gr

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Η πράξη «Πιλοτική δράση ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για την υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων» (MIS 376783) συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και αφορά στη δημιουργία ενός κέντρου ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των μακροχρόνια ανέργων στη Δυτική Αθήνα. Το κέντρο θα παρεμβαίνει ψυχολογικά και κοινωνικά με σκοπό την επανάκαμψη τους, την άρση του στιγματισμού τους ως αποτέλεσμα της απώλειας της εργασίας τους, την αλλαγή των στάσεων τους και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους. Αποτέλεσμα των παρεμβάσεων αυτών θα είναι η βελτίωση της ψυχικής τους κατάστασης, η μείωση της έντασης και του στρες, η επανένταξη τους στο οικογενειακό και κοινωνικό γίγνεσθαι καθώς και η αύξηση της δυναμικότητας να μπορούν μέσα από μια άλλη οπτική να εισέλθουν στη διαδικασία εξεύρεσης νέας εργασίας. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 24 μηνών.

 • Αφίσα
 • Έντυπο φυλλάδιο
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Στο πλαίσιο υλοποίησης της πρόσκλησης 37 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης / Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων/ Ε.Υ. Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η ΠΕΨΑΕΕ υλοποιεί τρία (3) έργα σε τοπικό επίπεδο στην Περιφέρεια Αττικής:

  - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής, Τομέας Πειραιώς (MIS 374170). Πρόκειται για πρόγραμμα απασχόλησης 8 ανέργων για 5 μήνες με συμπράττοντα φορέα το Σωματείο ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας «Αυτοεκπροσώπηση». Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2013.

  - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικός τομέας (MIS 374169). Πρόκειται για πρόγραμμα απασχόλησης 31 ανέργων για 5 μήνες με συμπράττοντες φορείς το Σύλλογο Οικογενειών ατόμων με Ψυχικό Νόσο (ΣΟΨΥ) Βύρωνα και το Σωματείο ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας «Αυτοεκπροσώπηση». Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2013.

  - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής, Δυτικός τομέας (MIS 374167). Πρόκειται για πρόγραμμα απασχόλησης 37 ανέργων για 5 μήνες με συμπράττοντες φορείς τον ΚοιΣΠΕ «ΕΥ ΖΗΝ», τη ΜΚΟ «ΦΤΙΑΧΤΟ ΜΑΖΙ ΜΑΣ» και την ΠΟΦΕΚΟ. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2013.

  ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  Η πράξη «Πρόγραμμα ολιστικής παρέμβασης για την απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας - ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (MIS 365136) συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και αφορά στη δημιουργία πιλοτικής εφαρμογής ενός εξειδικευμένου μοντέλου υποστηριζόμενης απασχόλησης για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στόχος του είναι η άρση των εμποδίων πρόσβασης και η ένταξη και παραμονή των ληπτών στην ελεύθερη αγορά εργασίας.
  Περιλαμβάνει πέντε (5) άξονες:

  1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες

  2. Κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
  9 προγράμματα εργαζομένων και ανέργων

  3. Πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας της υποστηριζόμενης απασχόλησης για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

  4. Ευρύτερη εφαρμογή του μοντέλου σε όλες τις επαγγελματικές τοποθετήσεις ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας του προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας του ΟΑΕΔ και ενημέρωση των στελεχών του ΟΑΕΔ

  5. Διάχυση, Συντονισμός και Υποστήριξη
  Η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. είναι ενταγμένη στο Εθνικό Μητρώο φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κυβερνητικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, Αριθμ. Μητρώου: 09110ΣΥΕ21094Ο67Ν/0904 και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Αριθμ. Μητρώου: 09110ΣΥΕ21094Ο67Ν/00824.